czarna lista

W tym miejscu będą wpisywane adresy witryn, które przywłaszczyły sobie opracowania (informacje) mojego autorstwa umieszczone na stronach serwisu cbradio.devrise.com, wykorzystując je do budowy swoich serwisów, nie umieszczając w widocznym miejscu (na początku wykorzystywanych informacji) informacji o źródle (adres strony z której dane zostały pobrane) tych opracowań (informacji).