Przeliczanie dBm na W

Poniższy kalkulator oblicza moc (PdBm) wyrażoną w [dBm] na moc (PW) wyrażoną w [W].

Uwaga ! Wprowadzając wartości należny używać kropki zamiast przecinka.

PdBm - moc [dBm]
Moc PW=