Przeliczanie W na dBW

Poniższy kalkulator przelicza moc (PW), wyrażoną w [W], na moc (PdBW) wyrażoną w [dBW]. Moc wyrażona w dBW okresla, o ile decybeli moc ta jest większa od mocy 1 W. 

Uwaga ! Wprowadzając wartości należny używać kropki zamiast przecinka.

PW - moc [W]
Moc PdBW=