Jak zacząć

Zasady prowadzenia łączności:

Łączności DX wymagają dobrego przygotowania teoretycznego jak i praktycznego. Szybkie i perfekcyjne dostrajanie się do częstotliwości naszego korespondenta będzie dużą zaletą. Łączności te znacząco różnią się od łączności lokalnych wiec warto najpierw dobrze się osłuchać jak łączności takie prowadzą inni operatorzy. Sporym zaskoczeniem dla osób rozpoczynających przygodę z DX jest specyficzne, charakterystyczne brzmienie modulacji w emisji SSB. Prowadzenie tych łączności, często, choć nie zawsze, utrudnione jest zakłóceniami od innych stacji (QRM), zakłóceniami atmosferycznymi (QRN), dużym natężeniem szumów, a także zmiennym sygnałem, często zanikającym (QSB) naszego korespondenta.
W tego typu łącznościach nie należy brekować. Realizując łaczność (QSO) pamiętać należy, że w pierwszej kolejności podajemy swój znak, imię, lokalizacje, a także raport dla naszego korespondenta. Kolejnym etapem będzie ewentualne zapytanie o kartę QSL i przekazanie informacji adresowej. W dalszej części łączności możemy poruszać dowolne tematy. Kolejność taką stosujemy z uwagi na to, że warunki do prowadzenia tak dalekich łączności mogą w każdej chwili ulec zmianie uniemożliwiając wymianę najważniejszych danych. Stacja, która zajęła częstotliwość po zakończeniu QSO zazwyczaj zaprasza do łączności kolejne stacje nasłuchujące.

Oto schemat typowej, krótkiej łączności DX.

PRZECHODZIMY NA WYBRANY MONITOR (NP ALFA TANGO - CZĘSTOTLIWOŚĆ 27.555 MHZ) I WOŁAMY:

CQ CQ DX, calling 161 BD 184, 161 BD 184.
Calling and listening on the frequency (podajemy częstotliwość 2 razy).
Thank you.

Przechodzimy na czestotliwość 27.605 MHz i wołamy:

CQ, CQ DX, 161 BD 184, 161 BD184, calling and listening.

Jeśli ktoś odpowie:

This is 412 ABC 123
161 BD 184, do you copy me ?

Odpowiadamy:

Yes, I copy you.
My call is: 161 BD 184
My name is Łukasz (literujemy Lima, Uniform, Kilo, Alfa, Sierra, Zulu)

My QTH is CHOJNICE
(literujemy Charlie, Hotel, Oscar, Julieet, November, India, Charlie, Echo).
Report for you is: 4/5 (Radio 4, Signal 5)

Mike back to you. 412 ABC 123  161 BD 184.

I thank for report
My call is 412 ABC 123 operator name is Łukasz (Lima, Uniform, Kilo, Alfa, Sierra, Zulu)
. My QTH is CHOJNICE (literujemy Charlie, Hotel, Oscar, Julieet, November, India, Charlie, Echo).
Raport for you: 4/6 ( Radio 4, Signal 6).
Mike back to you. 161 BD 184  412 ABC 123.   

Możemy się zapytać o wymianę karty QSL:

Do you wish exchange the card QSL ?

So. I want.

W przypadku aprobaty prosimy o adres lub podajemy swój:

Please give me your coordinations ( address ).

Gdy odbierzemy cały adres potwierdzamy:

Your coordinations ( address ) is: Literujemy adres.

Address is correct.

OK, Thank you for very nice QSO, and to be to next contact maybe.
I send you my QSL card, and my address will be on the envelope.
73 for you and your family, Bye Bye.

Mike back to you on final. 412 ABC 123  161 BD 184.

Thank you for very nice QSO.
73 for you, Bye Bye.
161 BD 184  412ABC123.

On freguency 161 BD 184, calling and listening (I invite to conversation) lub QRT, frequency is free. (jeżeli chcemy zakończyć pracę) 

Na koniec łączności należy wymieniać znaki. Mozna to robić kończąc każda wypowiedź (przydatne dla stancji nasłuchujących). Zawsze najpierw podajemy znak naszego korespondenta, a potem swój.

W tym momencie, w zależności od komunikatu gospodarza częstotliwości, stacje nasłuchujące mogą zacząć wywoływać stacje, które prowadziły łączność. Pamiętajmy nie brekujmy w trakcie łączności. Takie zachowanie jest niemile widziane i utrudnia odebranie przekazu naszego korespondenta. Przykro jest jeżeli mamy łączność z rzadkim dywizjonem, która jest zakłócana poprzez brekującego operatora.


 

Przykład krótkiej łączności DX w języku polskim
 

Uwaga polskie stacje, wywołanie ogólne dalekie.
Woła 161BD184 Polska północna, 161BD184 Polska północna.
Zapraszam do łączności na (podajemy częstotliwość 2 razy), Dziękuję.

Po prrzejściu na częstotliwość

Na częstotliwości 161BD184 Polska północna 161BD184 Polska północna. Zapraszam do łączności.

lub

Na wywołaniu ogólnym dalekimi 161BD184 Polska północna, 161BD184 Polska północna. Zapraszam do łącznośći.

Na powyższe wywołanie odpowiadamy swoim znakiem lub nazwą stacji:

412ABC123 lub Krzysztof (miejscowość)

Nigdy nie używamy słowa BREAK !!! Jest to bardzo typowy błąd utrudniający identydikacje dla stacji wołającej. Jeżeli, a zadrza się to często, słysze BREAK od kilku stacji, nie jestem w stanie wpuścić do łączności żadnej z tych stacji.

Czekamy na akceptacje naszej stacji przez stację gospodarza:

412ABC123 zapraszam

Dzień dobry tu 412ABC123 (literujemy)
Operator Krzysztof (literujemy)

QTH: miejscowość (literujemy)

Raport dla Ciebie 5/7, 57

412ABC123 161BD184 mikrofon do Ciebie

Witam Krzysztofie
Moje imie to Łukasz (literujemy)

QTH: Chojnice (literujemy)

Raport dla Ciebie 5/8, 58

Dziekuję za łączność.
73 i do ponownego usłuszenia. Mikrofon na finał do Ciebie.
412ABC123 161BD184 

Dziękuje również za łączność 73 i do usłyszenia
161BD184 412ABC123

Na częstotliwości 161BD184, zapramam kolejne stacje.

W tym momencie nasłuchujące stacje mogą wołać podając znak lub nazwę stacji.

Pamiętajmy kto pierwszy zajął czestotliwość (gospodarz) i nie podbierajmy jej. Jeżeli chcemy przeprowadzić łączność ze stacją gościem wystarczy krzyknąć jej znak w tym wypadku: 412ABC123 QSY i podać czętotliwość.

 

 

  •