EIRP czyli jak obliczyć równoważną moc promieniowaną izotropowo

EIRP z ang. Effective Isotropical Radiated Power

EIRP = 10 * log P - TL + ZA

  • EIRP - równoważna (zastępcza, efektywna) moc promieniowana izotropowo 
  • P - moc nadajnika [mW]
  • TL - tłumienie linii [dB]
  • ZA - zysk anteny [dBi]

Przykład 1

moc nadajnika: 4W
zysk anteny Sirio 827: 3,65 dBi
tłumienie fidera (21 m kabla RF-10) dla częstotlliwości 27,180 MHz: 0,31 dB

EIRP = 10*log4000-0,31+3,65=39,3606 dBm czyli 8,63 W

Chcąc prawidłowo wyznaczyć EIRP dla emisji J3E należy wprowadzić współczynniki, które sprowadzą wartość PEP (szczytowa moc obwiedni) na moc uśrednioną. Współczynniki te wynoszą odpowiednio:

  • emisja J3E bez kompresji - 20% PEP
  • emisja J3E z dużą kompresją - 50% PEP

Przykład 2

moc nadajnika: 12W PEP
zastosowany układu kompresji, zatem P=0,50*12000mW=6000mW
zysk anteny Sirio 827: 3,65 dBi
tłumienie fidera (21 m kabla RF-10) dla częstotliwości 27,180 MHz: 0,31 dB

EIRP = 10*log6000-0,31+3,65=41,1215 dBm czyli 12,95 W

W związku z wieloma prośbami o pomoc w wyliczaniu EIRP w jednostkach [W] stworzony został poniższy kalkulator, dodatkowo uwzględniający tłumienie dodatkowe (np. złącz, reflektometrów itp.).

Kalkulator EIRP
 

emisja opis

współczynnik
emisji
 - WE

- fala ciągła 1,0
A1A CW 0,4
A3E AM m=50% 0,5
A3E AM m= 100% 0,3
J3E SSB bez kompresji 0,2
J3E SSB z dużą kompresją 0,5
F1A FSK 1,0
F1B RTTY 1,0
F3E FM 1,0
C3F ATV 1,0

Uwaga ! Wprowadzając wartości należny używać kropki zamiast przecinka.

WE - współczynnik emisji
P - moc nadajnika [mW]
TL - tłumienie linii [dB]
ZA - zysk anteny [dBi]
TD - tłumienie dodatkowe [dB]
EIRP=