Gałkologia

PRZEŁĄCZNIKI

 • +10 - podniesienie częstotliwości o 10 kHz
 • +5 - podniesienie częstotliwości o 5 kHz
 • - 5 - obniżenie częstotliwości o 5 kHz
 • ANL (Automatic Noise Limiter) - obcina wszelkie impulsy o większej niż średnia amplitudzie. Filtr ten zlokalizowany jest za detektorem
 • AM/FM/LSB/USB/CW; MODE - przełącznik rodzaju emisji
 • BAND SELECT; (A,B,C,D,E,F) - przełącznik podzakresów (band)
 • BEEP; ROGER BEEP; R. BEEP - sygnalizator końca nadawania
 • CB/PA - przełącznik zmiany trybu pracy radio/megafon
 • CH/FREQ - przełącznik zmiany wyświetlania kanałów / częstotliwości
 • CH9 - szybkie przejście na kanał 9
 • CH19 - szybkie przejście na kanał 19
 • CH.LOCK; F.LOCK - blokada przełączania kanałów
 • CHANNEL; CH - przełącznik kanałów
 • DC - zmiana koloru podświetlania wskaźników
 • DIMMER; DIM - regulacja jasności podświetlania
 • DX/LOC; HIGWAY; HW/CITY - skokowa regulacja czułości odbiornika, DX - sygnały dalekie, LOC - sygnały lokalne
 • DW - nasłuch dwóch kanałów
 • ECHO - włącznik efektu echo
 • F - przełącznik programowania trybu pracy urządzenia
 • FILOUTPUT; FIL - przełącznik tonów
 • FREQ - zmiana częstotliwości
 • HI/LOW - skokowa regulacja mocy, HI - duża, LOW
 • HI CUT - wycina tony wysokie
 • M1-M5 - przyciski komórek pamięci
 • MEMORY; PROGRAM - przycisk programowania pamięci
 • METER; MODS. RF; INDIC - przełącznik trybu pracy wskaźnika: S/RF pomiar odbieranego sygnału/mocy wyjściowej; MOD pomiar głębokości modulacji (AM) lub dewiacji (FM); CAL kalibracja miernika WFS; SWR pomiar WFS (współczynnika fali stojącej)
 • NB (Noise Blanker) - eliminuje silne, krótkie impulsy zakłócające. Filtr ten zlokalizowany jest na wejściu odbiornika.
 • OFF; POWER - wyłącznik zasilania
 • SELECT - zmiana rastra (kroku) częstotliwości
 • SCAN - automatyczne przeszukiwanie pasma
 • SPAN - zmiana rastra (kroku) częstotliwości
 • SPLIT - rozdzielenie częstotliwości nadajnika i odbiornika
 • UP/DOWN - kanał w górę / kanał w dół

POTENCJOMETRY - GAŁKI

 • ASC (Automatic Squelch Control)  - automatyczna blokada szumów
 • ASQ (Auto Squelch) - automatyczna blokada szumów
 • CHANNEL; CH - obrotowy przełącznik kanałów
 • CLARIFIER; RIT - pokrętło dokładnego dostrojenia nadajnika i odbiornika lub tylko odbiornika
 • COARSE - dostrojenie zgrubne, przestrajające nadajnik i odbiornik
 • DSS (Dynamic Squelch System) - automatyczna blokada szumów
 • DSQ (Dynamic Squelch Control) - automatyczna blokada szumów
 • DYNAMIKE - regulacja kompresji dynamiki
 • FINE - dostrojenie dokładne, przestrajające tylko odbiornik
 • MIC GAIN (Microphone Gain) - regulator czułości mikrofonu
 • RF GAIN (Radio Frequency Gain) - regulator czułości odbiornika
 • RF POWER; RF PWR (Radio Frequency Power) - regulator mocy wyjściowej nadajnika
 • SQUELCH; SQ - regulator blokady szumów
 • SWR/CAL - kalibracja miernika WFS (współczynnika fali stojącej)
 • VOLUME - regulator siły głosu
 • TONE - regulator barwy głosu

GNIAZDA

 • ANT - gniazdo anteny
 • CW KEY - gniazdo klucza telegraficznego
 • EXT; EXT. SP. - gniazdo głośnika zewnętrznego
 • MIC - gniazdo mikrofonu
 • PA; PA SP. - gniazdo tuby (megafonu, papugi)
 • POWER; DC - gniazdo zasilania
 • S-METER - gniazdo zewnętrznego wskaźnika sygnału

 WSKAŹNIKI

 • CHANNEL - wskaźnik aktualnego numeru kanału
 • FREQUENCY COUNTER - miernik częstotliwości
 • RX - wskaźnik pracy odbiornika
 • S/RF - wskaźnik poziomu odbieranego sygnału / mocy wyjściowej
 • TX - wskaźnik pracy nadajnika