kabel antenowy

Kabel antenowy ma za zadanie przekazanie energii z nadajnika do anteny (przy nadawaniu) oraz z anteny do odbiornika (przy odbiorze) zapewniając jak najmniejsze straty energii.

Do zasilania anten stosuje się kabel współosiowy (nazywany także niesymetrycznym, koncentrycznym, ekranowanym). Kabel taki charakteryzują dwie główne wielkości:

Impedancja falowa - stosunek napięcia do prądu na nieskończenie długiej linii. Dla przewodów współosiowych impedancję można wyznaczyć znając średnicę gorącej żyły oraz średnicę i materiał dielektryka. W fiderach (liniach) zasilających anteny CB stosuje się kable o impedancji 50 ohm.

Tłumienie – określa wielkość strat na jednostkę długości kabla. Zazwyczaj producenci podają tłumienie w dB na 100 m długości kabla. Wartość ta jest podana dla różnych częstotliwości. Należy pamiętać że wraz ze wzrostem częstotliwości wzrasta tłumienie kabla oraz, że wielkość tłumienia dotyczy tylko kabla fabrycznie nowego. Wzrasta ona wraz ze starzeniem się izolacji (dielektryka) oraz korozji żyły gorącej i ekranu. 

W przypadku linii o długości do ok. 20 m można stosować kabel ”cienki”o średnicy ok. 5 mm np. RG 58. Jeżeli linia będzie miała długość do ok. 30 m możemy zastosować kabel "cienki" niskostratny (dielektryk wykonany jest ze spienionego PE) np. RF-5, H-155. W przypadku dłuższych linii należy (zaleca się) stosować kabel ”gruby” o średnicy ok. 10 mm np. RG 213, RF-10, H-1000, który ma znacznie mniejsze tłumienie co przekłada się na mniejsze straty nadawania i odbioru.

Przy długości linii wynoszącej 100 m tłumienie kabla:

 • Belden RG-58 (cienki) wynosi 5,58 dB
 • Belden H-155 (cienki) wynosi 4,50 dB
 • Belden H-500 (gruby) wynosi 1,99 dB
 • Belden H-1000 (gruby) wynosi 1,84 dB
 • Draka RF-10 (gruby) wynosi 1,50 dB

Zasilając antenę z nadajnika o mocy 4,00 W poprzez tę linię dotrze do niej odpowiednio:

 • 1,12 W (Belden RG-58)
 • 2,84 W (Draka RF-10)

Jaki kabel zatem kupić ?

Odpowiedź jest prosta: najlepszy na jaki na stać. Szczególnie przy długich fiderach parametry kabla mają duże znaczenie. Zwracajmy uwagę również na gęstość oplotu (ekranu). Dobre kable posiadają gęsty oplot. W instalacjach samochodowych zalecane jest stosowanie bardzo dobrze ekranowanych kabli co redukuje występowanie zakłóceń, np. w instalacji car-audio, z uwagi na bliskie prowadzenie względem siebie kabli. Nie dajmy się zwieść reklamie – dobry kabel musi kosztować. 

Aby nasza linia zasilająca działała długo i sprawnie:

 • Izolujmy wszelkie połączenia i zakończenia kabla. Jeżeli pod izolację wewnętrzną dostanie się woda kabla takiego nie da się już wysuszyć i przywrócić mu poprzednich parametrów.
 • Jeżeli zachodzi konieczność zmiany kierunku naszej linii prowadźmy kabel łagodnymi łukami. Minimalne promienie gięcia podaje producent w karcie katalogowej. Załamanie kabla powoduje utratę jego impedancji z uwagi na zmianę średnicy zewnętrznej dielektryka.
 • Nie kupujmy kabla, który był używany.
 • Obchodźmy się z kablem ostrożnie. Każde przykleszczenie, załamanie odbije się na zmianie jego parametrów. Szczególnie jest to widoczne w instalacjach samochodowych z wykorzystaniem podstawy magnetycznej gdzie przekrój kabla ma kształt płaskiej elipsy zamiast koła spowodowany prowadzeniem kabla poprzez otwory drzwiowe.
   

Poniższy kalkulator oblicza tłumienie kabla dla żądanej częstotliwości FX. Wartość częstotliwości (FX), dla której chcemy wyznaczyć tłumienie kabla, musi zawierać się pomiędzy częstotliwością F1 i F2, dla których należy podać tłumienie z karty katalogowej producenta kabla. Po dodatkowym wprowadzeniu długości kabla LK kalkulator obliczy tłumienie dla zadanej długości przewodu.
Kalkulatora nie należny stosować do ekstrapolacji wartości tłumienia.

 

Uwaga ! Wprowadzając wartości należny używać kropki zamiast przecinka.

F1 - niższa częstotliwość [MHz]
T1 - tłumienie kabla dla częstotliwości F1 [dB/100m]
F2 - wyższa częstotliwość [MHz]
T2 - tłumienie kabla dla częstotliwości F2 [dB/100m]
FX - częstotliwość dla szukanego tłumienia [MHz]
LK - długość kabla [m]
Tłumienie kabla dla częstotliwości FX=
 
 
Tłumienie kabla o długości LK dla częstotliwości FX=