Antena jest zestrojona gdy WFS = 1,0

Nie jest to prawdą. Gdy osiągniemy paraboliczny wykres WFS w danym paśmie częstotliwości np:

  • #  1 - 1,4 
  • #19 - 1,3
  • #40 - 1,4

nie próbujmy kombinować dalej tak aby dążyć do minimalnego WFS = 1,0 bo nic nie zdziałamy (przy założeniu wykonania prawidłowej instalacji antenowej).

Przed strojeniem anteny należy zapoznać się parametrami anteny zamieszczonymi w karcie katalogowej. Z danych tych będzie wynikało jaki najmniejszy WFS uda się osiągnąć (zakładając że mamy odpowiedni sprzęt pomiarowy oraz pomiar wykonywany jest prawidłowo). Różne anteny będą w rezonansie przy różnych wartościach WFS. Błędne jest stwierdzenie, że antena jest w rezonansie wtedy gdy WFS jest bliski 1,0.

W przypadku anteny:

  • "A" rezonans wystąpi gdy WFS = 1,3
  • "B" rezonans wystąpi gdy WFS = 1,05 
  • "C" rezonans wystąpi gdy WFS = 1,12 

Każdy przypadek jest indywidualny i to warto zapamiętać.