Zmniejszenie szumów radia poprzez wymianę filtrów II pośredniej częstotliwości

O szumach własnych odbiornika decyduje wzmacniacz, nie filtr, który odpowiada za selektywność.
Wymiana filtra nie zmieni poziomu szumów od syganłów zakłucających, jeżeli znajdują się w paśmie jego przenoszenia. Filtr służy do przepuszczania oraz tłumienia określonych sygnałów w danym paśmie częstotliwości.

Dla emisji

  • A3E (AM) potrzebne jest pasmo przenoszenia równe 6 kHz
  • F3E (FM) potrzebne jest  pasmo przenoszenia równe 5 kHz
  • J3E (SSB) potrzebne jest pasmo przenoszenia równe 2,2 kHz

Zastosowanie filtrów węższych niż +/- 3,0 kHz w przypadku emisji AM i FM oraz +/- 1,0 w przypadku modulacji SSB może pogorszyć sprawę z uwagi na zniekształcenia sygnału użytecznego, szczególnie słabych sygnałów z odległych stacji.

Jeżeli już wymieniać filtr to trzeba szukać takiego, który ma bardziej strome zbocza, a nie węższe pasmo. Krytycznym parametrem jest jego szerokość w pasmie zaporowym.
Znacznie lepszy byłby filtr
+/- 3,0 przy -6 dB
+/- 4,5 przy -60 dB
niż
+/- 2,0 przy -6 dB
+/- 7,5 przy -60 dB