Zysk anteny dBd, a dBi

Jak przeliczyć zysk wyrażony w dBi na zysk wyrażony w dBd i odwrotnie.

Zysk anteny mierzy się w dB. Samo określenie zysku w dB nic nam nie mówi. Z takiego zapisu nie jesteśmy dowiedzieć się względem jakiej anteny został on określony. Potrzebny jest nam punkt odniesienia.

Wprowadzono zatem określenia:

  • dBi (zysk względem anteny izotropowej). Da się go tylko wyliczyć (jest on teoretyczny), ponieważ nikt nie jest w stanie wykonać anteny izotropowej (punktowego źródła umieszczonego w próżni i promieniującego w każdym kierunku jednakowo), będącej punktem odniesienia.
  • dBd (zysk względem dipola półfalowego). Można go wyliczyć z uwagi na to, że dipol półfalowy obliczeniowo ma zysk większy od anteny izotropowej o 2,15 dB. Znając zysk względem anteny izotropowej odejmujemy od tej wartości 2,15 dB i mamy zysk wyrażony w dB ale względem dipola półfalowego. Zysk taki (dBd) możemy również wyznaczyć fizycznie ale żeby jego wartość była prawdziwa powinno być to wykonane w warunkach laboratoryjnych, dla nas nieosiągalnych, a nie rzeczywistych.

Przykład:

  • Mamy antenę o zysku 3 dB względem dipola półfalowego (3 dBd). Ile wynosi zysk względem anteny izotropowej ?
    3 dBd = 5,15 dBi (3 dB + 2,15 dB = 5,15 dB)
  • Mamy antenę o zysku 6 dB względem anteny izotropowej (6 dBi). Ile wynosi zysk względem dipola półfalowego ?
    6 dBi = 3,85 dBd (6 dB - 2,15 dB = 3,85 dB)