Przegląd anteny stacjonarnej

Przegląd należy wykonywać na wiosnę, kiedy temperatura otoczenia wynosi ok. +10 do +15 stopni.

Pierwszą czynnością jest pomiar WFS. Jeżeli jego wykres znacząco odbiega od poprzednich pomiarów to jest to znak, iż z naszą anteną nie jest najlepiej.

Następnym krokiem jest wykonanie przeglądu mechaniczno-optyczno-elektrycznego anteny oraz jej układu wsporczego. Należy zwrócić uwagę na następujące zjawiska:

 • Zawilgocenie anteny.
   Wszelkie połączenia mechaniczne należy dokładnie przejrzeć wypatrując oznak korozji. Pomierzyć ich rezystancję. Powinna być mniejsza niż 0,1 ohm'a. W razie potrzeby osuszyć elementy, usunąć korozję z połączenia. Po montażu dokonać pomiaru rezystancji połączenia, a następnie zabezpieczyć je np: taśmą izolacyjną, najlepiej samowulkanizującą (zawijamy od dołu ku górze) - rozwiązanie, koszulką termokurczliwą, silikonem neutralnym.
  W układzie zasilania anteny sprawdzić czy otwór odprowadzający wodę nie jest zapchany. Zbierająca się woda po zamarznięciu może rozsadzić profile z których wykonana jest nasza antena.  
  Miejsce podłączenia fidera zabezpieczyć w/w metodami. Uchroni to nas również przed przenikaniem wilgoci do linii zasilającej, a co za tym idzie wymianą fidera.
 • Mechaniczne drgania rezonansowe.
  Należy obserwować antenę przy różnych prędkościach wiatru. Po zaobserwowaniu, iż dany element wpada w takie drgania należy dokładnie go sprawdzić, a także wszystkie jego połączenia mechaniczne. W razie stwierdzenia usterek bezwzględnie je usunąć.
 • Korozję elementów wykonanych z metali.
  Pamiętajmy, iż najważniejszym elementem naszej anteny jest zewnętrzna warstwa przez którą przepływają prądy w.cz. Zatem Należy szczególnie dbać o elementy anteny chroniąc je przed nadmierną korozją.

Korozja atmosferyczna.
Powstaje przez oddziaływanie gazów wchodzących w skład powietrza przy obecności wilgoci. Konstrukcję chroni cynkowanie ogniowe (stal) oraz różne preparaty chemiczne nanoszone na jej oczyszczoną, odpowiednio przygotowaną (wg zaleceń producenta preparatu) powłokę (stal, aluminium).

Korozja elektrochemiczna.Przed tą korozją nie jesteśmy w stanie się obronić. Możemy tylko zmniejszać jej skutki, stosując w miejscach połączeń metale o jak najmniejszej różnicy potencjałów - najlepiej aby nasza cała antena i maszt była wykonana z tego samego materiału (np: stop aluminium).

Wszelkie zauważone ogniska korozji powinny być jak najszybciej usunięte, a miejsce zabezpieczone przed wpływem czynników powodujących korozję.

 • Oznaki działania promieniowania UV.
  Pod wpływem działania tego promieniowania wszystkie materiały wykonane z tworzyw sztucznych ulegają szybszej czy wolniejszej destrukcji. Jedynie teflon jest odporny na ich działanie. Należy sprawdzać stan elementów wykonanych z tworzyw sztucznych wypatrując oznak zmurszenia, spękania, kruszenia, utraty elastyczności tworzywa. Po stwierdzeniu nadmiernego zużycia należy taki element wymienić. Z działaniem promieni UV musimy się pogodzić. 
 •  Uplastycznienie elementów konstrukcji wsporczej anteny oraz elementów anteny.
  W przypadku stwierdzenia, że dany element doznał odkształceń plastycznych należy bezwzględnie go wymienić na nowy tak aby mógł pracować w stanie sprężystym. Ignorowane tej usterki może zakończyć się zniszczeniem naszej anteny czy jej konstrukcji wsporczej (maszt). Nie należy nigdy prostować uplastycznionych elementów ponieważ w materiale nastąpiły nieodwracalne zmiany struktury sieci krystalicznej i taki element nigdy nie osiągnie poprzedniej wytrzymałości.
 • Naciąg odciągów i zabezpieczenie elementów napinających.
  Należy sprawdzić stan napięcia odciągów oraz taśm napinających i w razie potrzeby dokonać odpowiedniej regulacji. Nie należy dokonywać regulacji w skrajnych temperaturach (mroźne i bardzo gorące dni). Sprawdzamy wszystkie połączenia lin, a także elementy napinające i kotwiące. Połączenia śrubowe warto pokryć silikonem lub farbą w celu ochrony przed korozją atmosferyczną.

Po przeprowadzeniu wszystkich ewentualnych napraw, zabezpieczeniu połączeń należy dokonać pomiaru WFS ewentualnie skorygować położenie punktu rezonansu anteny.

Ja osobiście stosuję taśmę samowulkanizującą, silikon neutralny, oraz obejmy zaciskowe z zamknięciem przegubowym NORMA GBS M w wykonaniu W4 (nie zawsze są dostepne ze względu na cenę) lub w ostaeczności W2.

Wykonanie obejm GBS M:
W1 - obejma ze stali ocynkowanej
W2 - obejma ze stali nierdzewnej, śruba ocynkowana
W4 - obejma ze stali kwasoodpornej
W5 - obejma ze stali kwasoodpornej antymagnetyczna

Z praktyki radzę nie skręcać elementów promiennika tylko na blachowkręty. Po roku czy dwóch na połączniu  elementów wytworzą się luzy. Najlepiej jest naciąć rury promiennika wzdłuż na odcinku ok. 4-5 cm i zastosować w/w obejmę zaciskową. Oczywiście możemy wkręcić jeszcze oryginalnie załączone blachowkręty. Tak wykonane połączenie jest nieporównywalnie dużo bardziej odporne na zmienne obciążenie wiatrem.