ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Art. 684.
Najemca może założyć w najętym lokalu oświetlenie elektryczne, gaz, telefon, radio
i inne podobne urządzenia, chyba że sposób ich założenia sprzeciwia się obowiązującym
przepisom albo zagraża bezpieczeństwu nieruchomości. Jeżeli do założenia
urządzeń potrzebne jest współdziałanie wynajmującego, najemca może domagać się
tego współdziałania za zwrotem wynikłych stąd kosztów.