Transceiver CB z dobrymi filtrami, które wycina stacje pracujące +/- 5kHz wzgledem naszej częstotliwości

Nie ma transceiver'ów, które są odporne  w 100 % na sygnały pochodzące od bliskiej stacji pracującej na tym samym kanale ale w rastrze "5" (odstęp międzykanałowy 5 kHz).

W emisji A3E (AM) potrzebne jest pasmo przenoszenia równe 6 kHz. Stosowanie filtrów o szerokości +/- 2,5 kHz i stromych zboczach mija się z celem ponieważ wytną one przekaz właściwy.

Pracując w emisji A3E na kanale np: 19 nie wykorzystujemy tylko częstotliwości 27,180 MHz ale pasmo 27,177-27,183 MHz (6 kHz). Inna stacja pracującą na tym kanale ale w systemie "5" nie wykorzystuje tylko częstotliwości 27,185 MHz ale pasmo 27,182-27,188 MHz. Widać jednoznacznie, że pasma te pokrywają się. Dlatego w paśmie CB odstęp między kanałowy wynosi 10 kHz.

Nie ma siły aby nie słyszeć bliskiej stacji pracującej +/-5kHz względem częstotliwości naszego kanału.