Wyznaczenie tłumienia kabla dla danej częstotliwości.

Poniższy kalkulator oblicza tłumienie kabla dla żądanej częstotliwości FX. Wartość częstotliwości (FX), dla której chcemy wyznaczyć tłumienie kabla, musi zawierać się pomiędzy częstotliwością F1 i F2, dla których należy podać tłumienie z karty katalogowej producenta kabla. Po dodatkowym wprowadzeniu długości kabla LK kalkulator obliczy tłumienie dla zadanej długości przewodu.
Kalkulatora nie należny stosować do ekstrapolacji wartości tłumienia.

 

Uwaga ! Wprowadzając wartości należny używać kropki zamiast przecinka.

F1 - niższa częstotliwość [MHz]
T1 - tłumienie kabla dla częstotliwości F1 [dB/100m]
F2 - wyższa częstotliwość [MHz]
T2 - tłumienie kabla dla częstotliwości F2 [dB/100m]
FX - częstotliwość dla szukanego tłumienia [MHz]
LK - długość kabla [m]
Tłumienie kabla dla częstotliwości FX=
 
 
Tłumienie kabla o długości LK dla częstotliwości FX=