Strojenie anteny za pomocą długości kabla antenowego (fidera)

Kabel antenowy ma stałą impedancję 50 Ohm. Więc jego długość nie ma wpływu na zestrojenie anteny. Co prawda włączając reflektometr pomiędzy antenę, a radio w różnych odległościach od anteny otrzymujemy różne wyniki WFS. Takie zjawisko (przekłamanie wartości pomiaru) jest wynikiem transformacji impedancji w zależności od długości fidera. Aby przekonać się, że kabel nie wpływa na zestrojenie anteny należy włączyć reflektometr w dowolnym miejscu pomiędzy CB radiem, a anteną i regulować długość odcinka kabla antenowego pomiędzy reflektometrem, a CB radiem sprawdzając za każdym razem WFS. Szybko okaże się że WFS jest wielkością stałą i niezależną od długości fidera.

Pomiaru WFS należy dokonywać jak najbliżej anteny ewentualnie stosując pomiędzy anteną, a reflektometrem kabel o długości ½ fali (transformacja impedancji 1:1) lub jego wielokrotność. Należy jednak pamiętać, że długość takiego kabla wyznacza się z uwzględnieniem współczynnika skrócenia oraz danej częstotliwości.