Krótkie anteny o wyjątkowo wysokich parametrach

Jeżeli było by to możliwe to po co firmy produkujące anteny tworzyły by aż tak długie anteny (np. bazowe) skoro wystarczyła by długość 15 cm. Tak krótka antena ma znikomą oporność promieniowania zatem większość energii w. cz., którą do niej dostarczymy zostanie zamieniona na promieniowanie cieplne.