Propagacja 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status

oznaczenie X-ray flux
[W/m2]
opis
Mega
Flare
10-3 <= X-ray Wystąpił niespotykany rozbłysk.
X Class
Flare
10-4 <= X-ray < 10-3 Wystąpił rozbłysk klasy X.
M Class
Flare
10-5 <= X-ray < 10-4 Wystąpił rozbłysk klasy M.
Active 10-6 <= X-ray < 10-5 Strumień słonecznego promieniowania X-ray jest aktywny.
Występuja rozbłyski kalsy C.
Normal             X-ray < 10-6 Strumień słonecznego promieniowania X-ray jest spokojny.
Występują rozbłyski kalsy B.

 


Quiet: Pole geomagnetyczne jest spokojne (Kp < 4)
Active: Pole geomagnetyczne jest niespokojne (Kp = 4)
Storm: Wystąpiły burze geomagnetyczne (Kp > 4)

 

 

 
 

Maksymalna częstotliwość użytkowa (MUF)
Maksymalna częstotliwość, która może być odbita przez warstwę F2


  

Maksymalna wysokość warstwy F2


  

Częstotliwość krytyczna warstwy F2


  

Kąty zenitalne słońca


  

Dane słoneczno-ziemskie oraz kalkulator warunków propagacyjnych