Raport

R   określa czytelność sygnałów / RADIO /
1   nieczytelne
2   mało czytelne, rozróżnia się pojedyncze słowa
3   czytelne, ale z trudnościami
4   dobrze czytelne
5   bardzo dobrze czytelne
 
S   określa siłę sygnałów / SANTIAGO /
1   sygnał bardzo słaby, niewyraźny, zaledwie odbierany
2   sygnał bardzo słaby
3   słaby sygnał
4   umiarkowany sygnał
5   dość dobry sygnał
6   dobry sygnał
7   umiarkowanie silny sygnał
8   silny sygnał
9   wyjątkowo silny sygnał