Roger Beep

Roger Beep - sygnalizator końca nadawania, inaczej zmiany trybu pracy transceiver'a z Tx (nadawanie) na Rx (odbiór). W dawnych czasach aby zasygnalizować korespondentowi, iż odebraliśmy, zrozumieliśmy jego przekaz używano zwrotu "roger". Przejście w tryb odbioru sygnalizowało się zwrotem "odbiór". Jako, że człowiek lubi wygodę wymyślono aby koniec nadawania (przejście transceiver'a z trybu Tx w tryb Rx) sygnalizować krótkim tonem, określanym jako beep (piknięcie). Połączenie tych dwóch zwrotów dało nowe określenie: Roger Beep.

Używanie Roger beep'a.

W emisji A3E(AM) i F3E (FM) nie stosuje się Beep'a z uwagi na to, iż jesteśmy w stanie rozpoznać kiedy nasz korespondent kończy nadawanie (fala nośna). 
Ja dopuszczam używanie Roger Beep'a w w/w emisjach ale przy znacznych odległościach między stacjami, kiedy modulacja jest bardzo zaszumiała, a sygnał zaledwie dobieralny. Wtedy mamy pewność, iż nasz korespondent usłyszał i dokładnie wie w jakim momencie zakończyliśmy nadawanie.

Nie stosujemy Roger Beep'a na kanale drogowym z uwagi na lokalny charakter naszej łączności. Zjawisko to staje się nagminne przez świeżo upieczonych uzytkowników, którzy chcą zabłysnąć przed innymi użytkownikami eteru, chwaląc się zarazem posiadaniem lepszego transceiver'a. Niestety takie zachowanie ujawnia spore braki w wiedzy radiowej i kulturze prowadzenia łączności. Na kanale drogowym często można usłyszeć: "wyłącz tego gwoździa"; "czy ten gwóźdź jest tak potrzebny". Osoba taka często dostaje również reprymendę od starszych stażem operatorów. 

W emisji J3E (SSB) funkcja ta jest bardzo przydatna i jej stosowanie jest dopuszczalne z uwagi na brak fali nośnej, która umożliwiła by rozpoznanie zakończenia nadawania.