Przeliczanie W na dBm

Poniższy kalkulator oblicza moc (PW) wyrażoną w [W] na moc (PdBm) wyrażoną w [dBm].

Uwaga ! Wprowadzając wartości należny używać kropki zamiast przecinka.

PW - moc [W]
Moc PdBm=