Zasady

CB radio jest wyłącznie środkiem wzajemnego porozumiewania się
Rozmowy na kanałach prowadzi się metodą  simplex  tzn., że w danym momencie na jednym kanale może nadawać tylko jedna osoba. Pasmo CB 26,960 - 27,400 MHz podzielone jest na 40 kanałów o odstępie 10 kHz. Wszystkie kanały są ogólnodostępne. Jednak warto przestrzegać przyjętych zasad ich wykorzystywania (o czym poniżej).


Na paśmie CB zabronione jest:

 • używanie słów wulgarnych i obraźliwych
 • nadawanie muzyki
 • nadawanie retransmisji
 • blokowanie kanałów przez stawianie np. nośnej
 • nadawanie na kanale na którym ktoś inny prowadzi rozmowę
 • nadużywanie haseł BREAK i RATUNEK
 • używanie CB do działalności zarobkowej

 • Kanał 2 (27,970 MHz) używany jako
  kanał wywołania Taxi (obecnie nie wykorzystywany).
 • Kanał 9 (27,060 MHz) używany jako kanał ratunkowy.
 • Kanał 19 (27,180 MHz) używany jako kanał wywoławczy stacji mobilnych, wykorzystywany także jako drogowy (do przekazywania wszelakich informacji o sytuacji panującej na drodze), a także do prób strojenia i kontroli emisji.
 • Kanał 28 (27,280 MHz) używany jako kanał wywoławczy (większa część regionów Polski) stacji bazowych. W różnych rejonach kraju przyjęto różne kanały.  

Przed rozpoczęciem rozmowy na danym kanale należy sprawdzić czy jest on wolny.
Po zgłoszeniu się danej stacji należy przejść na inny kanał (częstotliwość). Na hasło BREAK należy natychmiast na chwile przerwać łączność w celu umożliwienia nawiązania łączności, uzgodnienia przejścia na inny kanał (częstotliwość) lub przekazania krótkiej ważnej informacji przez innego użytkownika radia CB.

W sytuacjach nadzwyczajnych użytkownik CB może sobie zapewnić pierwszeństwo przeprowadzenia rozmowy po podaniu hasła RATUNEK. Operatorzy pozostałych CB obowiązani są do zachowania ciszy radiowej aż do chwili przejścia tego rozmówcy na inny kanał albo zakończenia łączności. Hasło RATUNEK można używać jedynie w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa lub mienia.
Praca urządzenia Cb nie powinna przeszkadzać pracy innym urządzeniom CB.
Pomiędzy nadawaniem, a odbiorem należy zachować krótki 1-2 sekundowy odstęp.